AgencjaZespół AgencjiDotychczasowe działaniaRekomendacje
UsługiJak pracujemyFormularz zleceniaSprzedaż publikacjiDoradztwoKonsultacje dla organizacji i instytucji z zakresu samooceny
Kluczowe pojęciaSamoewaluacjaFundusze strukturalnePublikacje do pobraniaPrzydatne odnośnikiDoradztwo
Postaw na jakośćEwaluacja kluczem do sukcesuSamoregulacja kluczem do rozwoju!

o projekcie

Gdzie jesteś » Projekty » Samoregulacja kluczem do rozwoju! » o projekcie
polski | english | kontakt

  | Start | O projekcie | Badanie potrzeb | Eksperci | Narzędzie samooceny i rozwoju | Realizatorzy |


Celem projektu „Samoregulacja kluczem do rozwoju" jest wzmocnienie sektora pozarządowego w zakresie samoregulacji poprzez opracowanie modelu samooceny i rozwoju organizacji w zakresie wewnętrznych procedur.

Każda organizacja powinna się rozwijać, poniewaz zmienia się jej otoczenie, potrzeby środowiska, zespół współpracowników. Wymaga to refleksji całego zespołu nad kierunkiem i zakresem zmian. Potrzebne jest proste i skuteczne narzędzie samooceny, z ktorego może skorzystac każda, nawet najmniejsza organizacja. 

W ramach projektu "Samoregulacja kluczem do rozwoju" zostanie opracowane bezpłatne narzędzie samooceny organizacji pozarządowej, pozwalajace na diagnozę jej obecnego stany funkcjonowania oraz możliwości kierunków rozwoju. Zastosowanie narzędzia pozwoli organizacji lepiej zrozumieć własne dzialania i uspawnić je, dzięki przygotowaniu i wdrożeniu indywidualnego planu rozwoju.


 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

1. Ogólnopolskie badanie potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie samoregulacji. Badanie ma na celu identyfikację problemów i potrzeb związanych z zarządzaniem w organizacji oraz stopnia systematycznego wykorzystania ewaluacji w celu oceny własnych działań przez organizacje. Badanie zostało wykonane za pomocą ankiety internetowej, rozesłanej do kilku tysięcy organizacji pozarządowych z całej Polski. Wypełnili ją przedstawiciele 626 organizacji. Zebrane w ten sposób dane posłużyły do opracowania raportu, z którego wnioski zostaną wykorzystane przez ekspertów w procesie tworzenia narzędzia samooceny. Kluczowe wnioski z badania oraz pełny tekst raportu znajdują się w zakładce Badanie potrzeb.

2. Praca ekspertów - przedstawicieli organizacji pozarządowych. Eksperci przez cały okres trwania projektu będą pracować na utworzeniem narzędzia samooceny. Jako eksperci zostali wybrani:

3. Testowanie narzędzia w organizacjach pozarządowych. Gotowe narzędzie zostanie przetestowane w 30 organizacjach pozarządowych w całym kraju. Zajmą się tym konsutanci - pracownicy organizacji zrzeszonych w Sieci SPLOT - którzy pomogą w przeprowadzeniu procesu samooceny oraz wypracowaniu planów rozwoju organizacji. W trakcie procesu testowania zgłaszane będą uwagi do narzędzia, które następnie eksperci wykorzystaja do opracowania jego końcowej wersji. Dzięki temu na jego kształt będą mieli wpływ jego przyszli użytkownicy - przedstawiciele różnorodnych ngo z całej Polski.

 4. Opracowanie końcowej wersji narzędzia. Po przeanalizowaniu uwag przekazanych przez konsultantów i konsultantki, eksperci opracują ostateczną wersję narzędzia. Będzie ona opublikowana w wersji elektoronicznej na płytach CD oraz na stronie internetowej projektu. 

5. Seminarium podsumowujące.W grudniu 2010 roku odbędzie się seminarium podsumowujące projekt.

 

Projekt realizują Stowarzyszenie BORIS w partnerstwie z Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 

 

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Podnosimy skuteczność ludzi, zespołów i organizacji oraz instytucji, oferując kompleksowe usługi doradcze
i szkoleniowe w zakresie ewaluacji projektów społecznych.

Formularz kontaktowy

Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Treść:
 
Made by Webprovider