AgencjaZespół AgencjiDotychczasowe działaniaRekomendacje
UsługiJak pracujemyFormularz zleceniaSprzedaż publikacjiDoradztwoKonsultacje dla organizacji i instytucji z zakresu samooceny
Kluczowe pojęciaSamoewaluacjaFundusze strukturalnePublikacje do pobraniaPrzydatne odnośnikiDoradztwo
Postaw na jakośćEwaluacja kluczem do sukcesuSamoregulacja kluczem do rozwoju!

Eksperci

Gdzie jesteś » Projekty » Samoregulacja kluczem do rozwoju! » Eksperci
polski | english | kontakt

  | Start | O projekcie | Badanie potrzeb | Eksperci | Narzędzie samooceny i rozwoju | Realizatorzy


W pracy nad stworzeniem narzędzia samooceny i rozwoju biorą udział eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Do grupy ekspertów zostali wybrani:

Izabela Dembicka - Starska  - absolwentka zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; specjalistka ds. promocji i współpracy w Stowarzyszeniu Klon/Jawor, wiceprezeska ogólnopolskiej sieci wspierania organizacji pozarządowych SPLOT. Zanim rozpoczęła pracę w III sektorze, przez wiele lat pracowała w dziale marketingu ogólnopolskiej firmy. Certyfikowana trenerka STOP, prowadzi szkolenia dla organizacji pozarządowych z zakresu pracy metodą projektu, promocji i współpracy z mediami, planowania strategicznego oraz umiejętności liderskich. Współautorka wielu programów szkoleniowych.   


Hanna Gałusa - absolwentka Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Od kilkunastu lat związana z sektorem organizacji  pozarządowym. Obecnie jest menedżerem ds. Funduszy UE w  Gdańskiej Fundacji  Przedsiębiorczości. Stypendystka Programu USAID.  Autor i koordynator   wielu projektów finansowanych  z różnorodnych źródeł finansowania w zakresie wspierania przedsiębiorczości.  Zarządza również finansami projektów.  Wspiera kobiety   w ich aktywizacji na rynku pracy.  Jest między innymi autorką innowacyjnego   projektu „Mentoring kobiet w biznesie” i  modelu mentorskiego, który wykorzystuje mentoring  jako  narzędzie  wsparcia poczatkujących przedsiębiorców . Ekspert ds. funduszy UE i Specjalista EURO-NGO - programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Sieć SPLOT.  


Mirosława Hamera - od 1996 roku związana sektorem organizacji pozarządowych, obecnie Dyrektor Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Wiceprezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych; od 2004 z programowaniem i realizacją projektów z funduszy europejskich w tym przez organizacje pozarządowe: Opiniowanie dokumentów i aktów prawnych o znaczeniu wojewódzkim i ogólnopolskim, w tym dokumentów programowych dotyczących unijnego okresu programowania 2007-2013, w szczególności EFS; opiniowanie programów współpracy z organizacjami pozarządowymi- Wrocław, województwo dolnośląskie- od 2004 roku); Członek Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z ramienia Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, przewodnicząca grupy roboczej ds. horyzontalnych KM PO KL, Członek Komitetu Monitorującego EWT Polska- Saksonia z ramienia Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych; autorka publikacji i ekspertyz dotyczących organizacji pozarządowych i funduszy strukturalnych, Łącznik ds. funduszy strukturalnych na terenie Dolnego Śląska w ramach programu Fundacji im. Stefana Batorego; Specjalista EURO-NGO w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Sieć SPLOT.

Paweł Jordan - Prezes BORISa, trener - superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP, autor książek na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczności lokalnych. Ukończył studia w ramach Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW. Jeden z inicjatorów Centrum Wolontariatu, Funduszy Lokalnych, Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Centrów Aktywności Lokalnej i wielu innych inicjatyw. Dzięki swym nowatorskim pomysłom został przyjęty do Stowarzyszenia Ashoka - organizacji skupiającej innowatorów społecznych z całego świata. Z jego rad korzystał także m.in. UNDP Umbrella Project oraz Open Society Institute N.Y. Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi.

Zbigniew Wejcman - od wielu lat działa na rzecz III sektora (był m.in. przewodniczącym Sieci SPLOT, wiceprzewodniczącym Federacji MAZOWIA, wiceprezesem WRZOS, prezesem i dyrektorem BORIS), od 1993 roku pracuje w Biurze Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych. Jako konsultant, animator i trener-superwizor STOP specjalizuje się w problematyce zarządzania organizacją pozarządową, współpracą międzysektorową i tworzeniem partnerstw lokalnych oraz standaryzacją usług społecznych. Uczestniczy w pracach mazowieckiego Podkomitetu Monitorującego POKL oraz Krajowej Sieci Tematycznej „Zatrudnienie i integracja" POKL. Autor i współautor ponad 30 publikacji książkowych, wykładowca na UKSW, PAN, Collegium Civitas.

Alicja Zajączkowska- pracuje w sektorze organizacji pozarządowych od 1991 roku. Od 2006 roku właścicielka firmy szkoleniowo - badawczej PrePost Consulting (www.prepost.pl). Ewaluatorka (koordynacja i prowadzenie badań ewaluacji projektów i programów realizowanych z funduszy unijnych. Praktyczne doświadczenie w zakresie procedur monitoringu i ewaluacji projektów), ekspert (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), asesor (dla Funduszu Organizacji Pozarządowych FOP w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2007-2009), trenerka (w latach 2005-2010 przeprowadzenie około 500 dni szkoleniowych z tematyki: Zarządzanie projektami na etapie planowania i wdrażania. Monitoring rzeczowy i finansowy w projektach. Ewaluacja projektów. Procedury aplikacyjne do funduszy unijnych. Budżetowanie projektów. Sprawozdawczość w projektach. Budowanie strategii rozwoju organizacji.)

 


Eksperci spotkali się do tej pory dwuktornie i opracowali wstępną wersję narzędzia, która w okresie wrzesień - listopad 2010 roku jest testowana w 30 wybranych organizacjach pozarządowych.

Rozpoczęły się także prace nad publikacją narzędzia w wersji elektronicznej, oraz publikacją podręcznika dla konsultantów.

Podnosimy skuteczność ludzi, zespołów i organizacji oraz instytucji, oferując kompleksowe usługi doradcze
i szkoleniowe w zakresie ewaluacji projektów społecznych.

Formularz kontaktowy

Imię:
Nazwisko:
Email:
Telefon:
Treść:
 
Made by Webprovider